Konikówki polne

Thomas Rayner Dawson, angielski problemista uważany za twórcę szachów bajkowych, wymyślił konika polnego (Kp) wzorując się na figurze występującej w szachach chińskich, która nazywa się pao, czyli działo. Pao atakuje jakąś bierkę A tylko wówczas, jeśli obie stoją w tym samym rzędzie, a między nimi znajduje się jeszcze jedna i tylko jedna bierka B – dowolna i dowolnego koloru. Pao zbija A, skacząc przez B lub szachuje, jeśli A jest królem. Atak Kp tym różni się od ataku pao, że następuje tylko wówczas, gdy B stoi tuż przed A.

Po ćwiczeniu w poprzednim wpisie zapraszam, zgodnie z zapowiedzią, do dwu konkursowych „konikówek”. Pierwsza jest dwuchodówką dla początkujących, druga – trzychodówką dla nieco zaawansowanych. Koniki polne oznaczone są jako odwrócone hetmany. W każdym rozwiązaniu wystarczy podać pierwszy ruch białych.

Termin nadsyłania odpowiedzi, jako komentarzy do tego wpisu – 5 dób od pojawienia się wpisu. Jeden komentarz może zawierać odpowiedź na jedno lub oba zadania. Odpowiedzi na oba zadania można nadesłać w różnych komentarzach, co zwiększa szansę na nagrodę (a zatem by w ogóle była szansa, wystarczy przesłać rozwiązanie jednej „konikówki”). Komentarze z rozwiązaniami nie będą oczywiście ujawniane przed upływem podanego terminu.
Nagrodę, grę Hive, czyli Rój (także z konikiem polnym, ale innym), otrzyma osoba, która nadeśle N-tą w kolejności odpowiedź, gdzie N jest sumą liczb w obu rozwiązaniach (ściślej: sumą liczb w oznaczeniach pól, na które białe wykonują pierwszy ruch; czyli N będzie nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 16).
A zatem: wio, polny koniku.