Pytanie testowe

Przed ośmiu laty pewien brytyjski problemista zadumał się nad taką oto trywialną pozycją:

Nad czym tu rozmyślać? Król przeciwko królowi, koniec gry, remis. Tak można by sądzić, gdyby nie zaskakujące pytanie, które postawił ów szachista i które skłoniło go do zadumy:

Kto wykonał ostatni ruch, doprowadzając do tej sytuacji, grający czarnymi czy białymi?

W pierwszej chwili wydaje się, że jednoznacznej odpowiedzi nie sposób udzielić. Czarny król miał skąd przejść na a8, a tym bardziej biały na c6. Jeśli jednak przypomnieć sobie dokładnie przepisy gry, można zmienić zdanie i zabrać się za analizę wsteczną przedstawionej sytuacji. Chodzi o jedną z reguł, określających pozycję remisową, podaną w artykule 5 w punkcie 2b:

Partia kończy się remisem, jeśli powstaje pozycja, w której żaden z zawodników nie może zamatować króla za pomocą jakiejkolwiek serii prawidłowych posunięć. Pojawienie się tej tzw. „martwej pozycji” natychmiast kończy partię, pod warunkiem, że powstała ona w wyniku prawidłowego posunięcia.

A teraz proszę sobie wyobrazić, że biorą Państwo udział w teście kwalifikacyjnym dla osób starających się o bardzo atrakcyjną pracę. W teście tym pojawia się przedstawiony wyżej problem (tak było w rzeczywistości!). Kandydatów nie powinno to dziwić, bo pracodawca uprzedzał, że wymaga umiejętności gry w szachy oraz znajomości podstaw teorii, czyli np. wiedzy o tym, jaka przewaga w końcówce jest niezbędna, aby możliwe było zamatowanie króla.

Proszę rozstrzygnąć testowy problem, czyli udzielić właściwej odpowiedzi na powyższe pytanie (pogrubiona czcionka) i możliwie krótko ją uzasadnić.

PS przypominam, że jeszcze dwie doby trwa konkurs ogłoszony w poprzednim wpisie.

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3 dni.