Na granicy wielojajecznej katastrofy

Na krawędzi stołu leży kwadratowa wypraska z 16 jajkami tak, że:
– jej boki są równoległe do boków blatu,
– wystaje najdalej, jak to jest możliwe, poza krawędź, czyli na odległość równą połowie długości jej boku.

Z wypraski delikatnie usunięto, w odpowiedniej kolejności, cztery jajka.

 ngwk1.JPG

Teraz możliwe jest wysunięcie wypraski jeszcze nieco bardziej poza krawędź stołu, prostopadle do niej – do granicy, po przekroczeniu której nastąpiłaby „wielojajeczna katastrofa”.

Łamigłówka polega na usunięciu pięciu jajek z kwadratowej wypraski z 25 jajkami, umieszczonej na krawędzi stołu w podobnej pozycji.

ngwk22.jpg 

Zabrać należy jajka z takich miejsc (wszystkie są ponumerowane od 1 do 25, rzędami od góry do dołu), aby po tym wypraskę można było wysunąć jeszcze bardziej poza krawędź stołu – na maksymalną możliwą odległość.

I najważniejszy warunek:
wszystkie odległości między środkami wgłębień, z których usunięto jajka, powinny być różne.

Tak właśnie jest w przykładzie z wypraską 4×4. Oto sześć różnych odległości między środkami miejsc „bezjajecznych”:
1-11 = sqrt8
1-12 = sqrt13
1-14 = sqrt10
11-12 = 1
11-14 = sqrt2
12-14 = sqrt5

Życzę Państwu Świąt bez „katastrof”, a wręcz przeciwnie – pełnych miłych niespodzianek.

Rozwiązanie zagadki „wieloaptecznej” – tuż po Świętach.