Rozwiązania 15 – 18

Wizytówki Noba
Ciąg Noba
? = 12. Suma cyfr dwóch liczb, od których wychodzą strzałki, równa jest wskazanej liczbie.
Ciąg Sallowsa
Zamiast odpowiedzi podpowiedź, po której zadanie staje się niemal trywialne: łamigłówka zapisana jest w niedziesiętnym systemie liczbowym.

Niewizytówki Willa
Drwale
Ciężarówką wracało przynajmniej 5 osób – kierowca i czterej drwale. Drwali musiało być co najmniej tylu, bo opisany układ czterech powalonych drzew mógł powstać tylko wówczas, gdy padały one równocześnie (jest to oczywiście sprzeczne z przepisami BHP!).
AM czy PM
Zapisu dokonano przed południem (prawdziwe stwierdzenia: pierwsze, trzecie i piąte).
Szyfr
SERWUS, JESTEM NERWUS (strzałki zamiast liter oznaczających kierunki – N, S, W, E)

Po Borowcu
Drwal ma 40 lat (120 – druga z czterech liczb równocześnie trójkątnych i czworościennych).

Od lat sześciu do stu
Składanka STO LAT
Linie zginania – czerwone. Łukowate strzałki: czarna – zgięcie na wierzch, szara – pod spód lub spod spodu. Strzałki proste – ściskanie.