Tyle Polsk

Polska jest jedna. Słuszność tego powtarzanego przy różnych okazjach stwierdzenia, które przyjęła też jako swoją nazwę jedna z mniejszych partii, nie budzi wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na mapę. Czy to znaczy, że rzeczownik „Polska” nie ma liczby mnogiej?
Można podać wiele przykładów potwierdzających istnienie w czasie lub przestrzeni różnych Polsk. Najczęściej pojawiają się Polska A i Polska B. Z kolei Paweł Jasienica jest autorem esejów o dwóch Polskach: Polska Piastów i Polska Jagiellonów (skojarzeń z liczbą mnogą by nie było po wstawieniu między wyrazy tytułów przyimka za). Wreszcie nietrudno byłoby wskazać artykuły, w których explicite występuje wyraz „Polski” jako rzeczownik w mianowniku liczby mnogiej – zwykle w kontekście dotyczącym podziału społeczeństwa. Zaskakuje też odmiana „Polsk” w Wikisłowniku.
Zgodnie z regułą nazwy własne, a więc także geograficzne, nie mają liczby mnogiej (chyba że występują tylko w liczbie mnogiej, jak Węgry, Niemcy lub Chiny). Czy zatem wyraz „Polski” w określeniu „dwie Polski” jest błędem? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Najlepiej byłoby ująć to tak: liczba mnoga w szczególnych przypadkach, związanych z charakterem tekstu, jest dopuszczalna, ale niewskazana.
Dopuszczalne jest zatem stwierdzenie, że w poniższym zadaniu są cztery POLSKI, a jeśli uwzględnić rozwiązanie, to z liter, które pojawią się w wierszach i kolumnach, będzie można utworzyć jeszcze 16 POLSK.
Wytrawnych główkołamaczy nie muszę informować, że zadanie jest literamą, a niewytrawnym przypomnę instrukcję obsługi.
W niektóre puste kratki należy wpisać litery P, O, L, S, K, A tak, aby w każdym rzędzie (wierszu i kolumnie) występowało sześć różnych liter. Pól w rzędach jest osiem, zatem w każdym rzędzie dwa pola pozostaną puste (oznaczone krzyżykami). Kluczem do rozwiązania są tworzące cztery POLSKI litery-podpowiedzi przy brzegach. Każda jest taka sama, jak najbliższa litera w rzędzie, na przedłużeniu którego znajduje się podpowiedź. Brak podpowiedzi oznacza, że nie jest ona konieczna do rozwiązania. Na dobry początek 6 liter i 4 krzyżyki są już na swoich miejscach.
Przykład

W przykładzie diagram i liczba liter są mniejsze.
Jako rozwiązanie wystarczy podać ciąg znaków – liter i krzyżyków – na żółtawej przekątnej.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.