Ciągi „puchnące”

Ciąg 1, 10, 100, 1000, 10000,…, w którym każdy następny wyraz ma za wiodącą jedynką o jedno zero więcej niż poprzedni, jest z reguły definiowany jako ciąg kolejnych potęg dziesiątki. Ale można też określić go inaczej. Na przykład jako ciąg w którym każdy n-ty wyraz jest najmniejszą (dodatnią) liczbą n-cyfrową. Gdyby zaś ten ciąg zamiast jedynką zaczynał się dwójką, wówczas każdy n-ty wyraz byłby najmniejszą n-cyfrową wielokrotnością dwójki. Z trójką jako dzielnikiem byłoby już nieco mniej monotonnie: 3, 12, 102, 1002, 10002…, ale jednak nadal dość schematycznie. Właściwie ciekawiej robi się dopiero przy siódemce (7, 14, 105, 1001, 10003, 100002,…) lub większych liczbach pierwszych, np. przy trzynastce (13, 104, 1001, 10010, 100009,…). Żadnego z tych ciągów – poza pierwszym, najbogatszym w zera – nie ma w encyklopedii OEIS, choć są tam ciągi pokrewne. Stopień pokrewieństwa bywa różny, a za podstawowy można uznać to, że każdy następny wyraz (poza pierwszym) ma o jedną cyfrę więcej niż poprzedni, czyli kolejne wyrazy jakby równomiernie „puchną”. Drugi stopień pokrewieństwa jest taki, że każdy wyraz jest najmniejszym z możliwych w ramach głównej ciągowej reguły. Oba te stopnie dotyczą poniższego ciągu, który także zaczyna się „pechowo”:
13, 208, 1456, 32032, 416416, ?
Ciąg oparty na takiej samej regule może zaczynać się od dowolnej liczby, ale zawsze jest krótki. Zaczynający się od liczby jednocyfrowej ma najwyżej cztery wyrazy (p. niżej). Ten ze startową trzynastką jest nieco dłuższy, bowiem jego szósty wyraz jest ostatnim. Jaka to liczba, oczywiście 7-cyfrowa?
Pytanie dodatkowe do komputerowców, którzy uporają się z tym zadaniem: czy istnieje oparty na takiej samej zasadzie ciąg dłuższy niż 7-wyrazowy ze startową liczbą dwucyfrową?; 7-wyrazowy jest np. ciąg zaczynający się od 21 (p. niżej).

PS. Poprawki popołudniowe: 1) nie wszystkie ciągi zaczynające się od liczby jednocyfrowej są najwyżej 4-wyrazowe; 2) ciąg zaczynający się od 21 jest krótszy niż 7-wyrazowy. Pytanie dodatkowe pozostaje bez zmian?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.