Mono

Dość typowym, ale jeszcze nie goszczącym w Łamiblogu rodzajem zadań liczbowo-rokowych jest łamigłówka monocyfrowa. Polega ona na zapisaniu liczby oznaczającej dany rok w postaci działania, zawierającego tylko jeden rodzaj cyfry powtórzony możliwie jak najmniej razy.
Oto dwa przykłady – oczywiście z bieżącym rokiem:
2021=(1+1)^11–(1+1+1)^(1+1+1)
2021=6+66×(6×6–6)+6×6–6/6
Z przykładów wynika, co jest dozwolone: cztery podstawowe działania plus potęgowanie i nawiasy – i nic poza tym, żadne tam silnie, pierwiastki i inne dziwadełka.
A zadanie polega na znalezieniu najkrótszego (najmniej powtórzeń cyfry) mono-zapisu z dowolną cyfrą. Oba powyższe przykłady są 10-cyfrowe. Mniej może być na pewno, ale jak dużo mniej – tego na razie nie wiadomo. Podejrzewam, że kluczową rolę w ograniczaniu się odegrają potęgi.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.