Parcelacja

W przedpoprzednim wpisie miejscem akcji był prostokąt 5×3 bez narożnego pola. Kontynuując ten motyw, proponuję figurę podobną – także prostokąt bez narożnego pola, ale 7×4. Akcja będzie jednak zupełnie inna.

Daną figurę należy podzielić na siedem części: dwa prostokąty 2×3 i pięć trimin, czyli sześciokątów w kształcie kątownika, złożonych z trzech kwadratów. Jest jednak dodatkowy warunek – żadne dwa trimina nie mogą tworzyć prostokąta 2×3. Dzielić należy oczywiście wzdłuż linii przerywanych.
To zadanie zamieściłem parę miesięcy temu na łamach „Świata Nauki”, a efektem była zaskakująco duża liczba błędnych rozwiązań, czyli odpowiedzi na pytanie: ile rozwiązań ma to zadanie? Postanowiłem więc je tutaj powtórzyć, by sprawdzić, czy istotnie jest ono aż tak podstępne.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.