Bitwa arytmetyczna

W roku Y w mieście M. uroczyście obchodzono okrągłą (kilkusetletnią) rocznicę bitwy pod M. Z tej okazji m. in. odbyło się w miejscowym kościele prawykonanie specjalnie skomponowanego na tę okazję oratorium. Obecny na koncercie teoretyk liczb zauważył, że rok X, w którym doszło do bitwy, wyraża się liczbą pierwszą. Zauważył też, że w 8-cyfrowym zapisie zakresu lat X-Y występują tylko cztery różne cyfry (liczby jednocyfrowe) i są one kolejnymi w ciągu liczb naturalnych. W końcu odkrył, że iloczyn cyfr liczby oznaczającej rok X równy jest sumie cyfr liczby oznaczającej rok Y.
Jakie miasto ukrywa się pod skrótem M. albo przynajmniej w którym roku miała miejsce bitwa pod M.?

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.