Czynniki N

Każdą liczbę złożoną da się rozłożyć na czynniki pierwsze – przynajmniej dwa. Wśród nich można wskazać czynnik N – taki, że większego od niego nie ma. N może być jednym z kilku równych czynników, jak 3 w rozkładzie 27 lub 36, albo największym – jak 7 w rozkładzie 35.

Zadanie brzmi tak: z dziesięciu różnych cyfr należy utworzyć n takich liczb złożonych, aby suma ich czynników N była największa.

Nie ulega wątpliwości, że w ogólnym przypadku suma N będzie największa dla najmniejszego n=1, czyli praktycznie dodawania nie będzie. Należałoby po prostu znaleźć 10-różnocyfrową liczbę z największym N. Suma cyfr takiej liczby podzielna jest przez 9, więc sama liczba też, czyli najlepiej, aby miała postać 3^2*N. Liczbą tą jest 9876541023=3^2*1097393447. Znaleźć ją łatwo, mnożąc przez 9 kolejne coraz mniejsze liczby pierwsze, zaczynając od największej mniejszej od 9876543210/9. Pisanie programu jest zbędne, wystarczy kalkulator, bo bardzo szybko wyskakuje właściwy wynik, czyli liczba złożona z różnych cyfr.

Największe n równe jest oczywiście 7 – cztery 1-cyfrowe i trzy 2-cyfrowe liczby złożone. Jaka jest w tym przypadku największa suma N? A kto znajdzie największą sumę N dla n=6 (nie znam rozwiązania)?