Pi kwadrat

Dwa święta liczbowe – Dzień Pierwiastka Kwadratowego (03.03) i Dzień Liczby Pi (14.03) – zbliżyły się do siebie w tym roku na niebezpiecznie małą odległość. Omal nie doszło do zderzenia… Taka bliskość zdarza się raz na tysiąc lat.
Zapewne gdyby nie amerykański zapis dat (najpierw miesiąc, potem dzień) 14 marca nie stałby się dniem obchodów, zorganizowanych po raz pierwszy 21 lat temu. Dziś uroczyście bywa nie tylko za oceanem. Nawet na Uniwersytecie Śląskim piją, śpiewają i popisują się wiedzą – już po raz trzeci.

Stosunek długości obwodu koła do jego średnicy chyba rzeczywiście jest liczbą na tyle niezwykłą – niewymierną oraz transcendentną, czyli przestępną – że na święto zasługuje. Liczba ta nie może być rozwiązaniem żadnego równania algebraicznego o wymiernych współczynnikach i nie sposób przedstawić jej w postaci ułamka zwykłego z liczbami całkowitymi w liczniku i mianowniku, czyli ciąg cyfr po przecinku nie dość, że nie ma końca, jest jeszcze na dodatek niecykliczny – oto główne pi-osobliwości.

Podziw z domieszką współczucia mogą budzić niektóre informacje dotyczące obliczania wartości pi „na piechotę” – z dużą dokładnością – w czasach przedkomputerowych. XIX-wieczny angielski matematyk amator William Shanks liczył przez 20 lat i dojechał do 707. cyfry po przecinku. Niestety, jak się później okazało, przez mniej więcej pięć lat odwalał kawał nikomu niepotrzebnej roboty, ponieważ pomylił się na 528 cyfrze.
Dziś liczba znanych cyfr po przecinku sięga kwadryliona, a matematycy buszują w tym niekończącym się wężu, polując na prawidłowości, zależności i osobliwości.

Znanych jest wiele prostych ułamkowych wzorów na przybliżoną wartość pi, zaczynając od podanego przez Archimedesa – 22/7, który prowadzi do popularnego 3,14 z hakiem. Lepszą dokładność – do 6. cyfry po przecinku – zapewnia ułamek 355/133 113, odkryty w Chinach w V wieku. Wraz ze wzrostem wartości licznika i mianownika precyzja jest coraz większa. Na przykład do 31 cyfry po przecinku dotrzemy dzieląc 428.224.593.349.304 przez 136.308.121.570.117, czyli wynik będzie równy 3,1415926535897932384626433832795. Pozostaniemy na tej dokładności, ponieważ jako 32. cyfra pojawia się pierwsze zero, które nie pasowałoby do poniższej łamigłówki.

Do pól kwadratu 3×3 wpisujemy dziewięć różnych cyfr – od 1 do 9. Na polu z trójką stawiamy króla szachowego i rozpoczynamy wędrówkę figurą, zapisując w rządku cyfry na kolejno odwiedzanych polach. Zadanie polega na takim początkowym rozmieszczeniu cyfr w diagramie, aby rządek stanowił jak najdłuższe rozwinięcie liczby pi.
Poniżej przykład taki sobie, bo umożliwiający dojechanie tylko do dwunastej cyfry.

W Dniu Liczby Pi przypada także rocznica urodzin Alberta Einsteina. W tym roku okrągła. Która – łatwo sprawdzić.