Tokio

Pięć splecionych kół olimpijskich wyznacza dziewięć ograniczonych łukami okręgów obszarów.

Obszary są lepiej widoczne, jeśli koła poddać „kwadraturze”, a obszary oznaczyć jako białe i szare.

Zadanie polega na wpisaniu w te obszary dziewięciu różnych cyfr – od 1 do 9. Należy to zrobić w taki sposób, aby suma liczb w każdym kole była taka sama. Poza tym ponumerowane koła „O” (czarne i zielone) powinny mieć następującą własność: żadne dwie z trzech znajdujących się w każdym z nich liczb nie mogą być kolejnymi, czyli różniącymi się o 1.

Komentarze z prawidłowym rozwiązaniem ujawniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu (z błędnym zwykle od razu). Wpisy pojawiają się co 7 dni.