8 kwi

Drugi wyraz

Prosta, obrazowa definicja liczby trójkątnej sprowadza się do stwierdzenia: – liczba okręgów o jednakowej średnicy, którymi można wypełnić trójkąt równoboczny albo – liczba jednakowych okręgów, z których można trójkąt równoboczny zbudować (boki trójkąta będą styczne do zewnętrznych okręgów). Ściślejsza matematyczna definicja brzmi inaczej: – liczba, która jest sumą n kolejnych liczb naturalnych. Liczby trójkątne tworzą […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł