Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko Łamiblog - Blog Marka Penszko

16.04.2018
poniedziałek

ABCD i inne

16 kwietnia 2018, poniedziałek,

Bisuję, czyli powtarzam rodzaj zadania z poprzedniego wpisu, ale w większym wymiarze i w związku z tym trudniejsze. Przypomnę, że chodzi o odmianę literamy, której przykład z rozwiązaniem w formacie 5×5 z trzema literami (ABC) wygląda tak:

W przykładzie w kratkach rozmieszczane są trzy różne litery – A, B, C (w poniższym zadaniu więcej). Do każdego rzędu (wiersza i kolumny) powinny trafić trzy różne, więc 10 pól pozostaje pustych (w zadaniu 12) – po 2 w każdym rzędzie. Kluczem do rozwiązania są ”niewiadome” przy brzegach – każda określa konkretną kolejność liter w danym rzędzie, patrząc od brzegu, przy którym jest umieszczona. Dla niewiadomej x kolejność jest znana – to ABC. Pozostałe niewiadome są zagadką – w przykładzie tylko y, jak widać w rozwiązaniu tą kolejnością jest CAB.

Tym razem format jest większy (6×6) i liter więcej – A, B, C, D. Reguły są analogiczne. Kolejność dla niewiadomej x także jest znana, alfabetyczna – ABCD.

W rozwiązaniu wystarczy podać kolejności-niewiadome y i z.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php