Świetliki

Zamieszczona w poprzednim wpisie trudna odmiana swatów pochodziła z łamigłówkowych mistrzostw Holandii sprzed 13 lat. W tym samym roku 2000 w Japonii pojawiła się seria podobnych rodzajów zadań, czyli swatów, w których kluczem do rozwiązania była liczba załamań dróg łączących. Do dziś uchował się jeden rodzaj – Hotaru Beam, który pojawia się od czasu do czasu w publikacjach wydawnictwa Nikoli. Przetłumaczona dosłownie nazwa brzmi… promyki robaczków świętojańskich. Trzeba mieć sporo japońskiej fantazji, aby skojarzyć to, co dzieje się na diagramie ze świetlikami. A dzieje się tak:
Kwadratowy diagram tworzą linie przerywane. Na niektórych skrzyżowaniach są kółka z kropką na brzegu i z cyfrą w środku. Z kropki na każdym kółku należy wyprowadzić linię:
– biegnącą wzdłuż linii przerywanych,
– załamującą się tyle razy, jaka cyfra jest w kółku wyjściowym,
– docierającą do jakiegoś kółka, ale nie do kropki.
Linie nigdzie nie mogą się stykać, a cały układ kółek i linii łączących powinien być spójny.
W trudniejszych zadaniach (także w poniższym przykładzie) z niektórych kółek usunięte są cyfry. Ich brak nie wpływa na jednoznaczność rozwiązania.

Zadanie jest chyba niełatwe, ale skoro ostatnio wpisy pojawiają się co 5 dni, więc nie wypada, aby było zbyt prosto.

W rozwiązaniu wystarczy podać, jakie cyfry usunięto z pustych kółek oraz przez ile skrzyżowań linii przerywanych nie przechodzą narysowane  linie (w przykładzie przez 5).

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co kilka dni.