Maczuga

O co się dziś warto starać podczas czytania Łamiblogu?
Pytanie merytorycznie nie ma sensu, więc odpowiedź pomijamy. Ważne jest co innego. Po zapisaniu w słupku…
O
CO
SIĘ
DZIŚ
WARTO
STARAĆ
PODCZAS
CZYTANIA
ŁAMIBLOGU?

… lepiej widać, o co chodzi: każdy kolejny wyraz jest dłuższy od poprzedniego o jedną literę. Albo inaczej: n-ty wyraz składa się z n liter.

Układanie takich dziwadeł, zwanych ropalikonami (od greckiego rhopalos – maczuga), traktowano serio w czasach, gdy forma bywała ważniejsza niż treść (utwory wczesnochrześcijańskie, literatura barokowa, futuryzm, grupa OuLiPo). Powstawały też wiersze ropaliczne – w każdym wersie w kolejnych słowach przybywało nie po literze, lecz po sylabie.

Współcześnie to zabawa słowno-literowa, której efekty pojawiają się w wielu językach. Zwykle im są dłuższe, tym mniej sensowne, przypominają wyliczanki albo obfitują w neologizmy. Lubił takie sztuczki znany amerykański brydżysta i dziennikarz Alan Truscott (przez 40 lat redaktor działu brydżowego New York Times’a). Oto jedno z jego dziełek: I am the only dummy player, perhaps, planning maneuvers calculated brilliantly, nevertheless outstandingly pachydermatous, notwithstanding unconstitutional unprofessionalism. I przykład francuski z dorobku Jacquesa Benta, poety należącego do grupy OuLiPo: A la mer nous avons trempé crument quelques gentilles allemandes stupidement bouleversées.

Na konkurs zorganizowany u nas przed wielu laty wpłynęło kilkaset propozycji. Zacytuję najdłuższą:
I na nas czas
dalej ruszmy samotni rżyskami grobowców uspokojeni
nieświadomi zwiastowania ostateczności współplemieńcy
zaprzysiężnijmy zmartwychwstanie niedopowiedzianej paraprzypadkowości
odrewolucjonizowane przecharakteryzujemy wszechprzyczynkarstwo
.

Zamiast komentarza proponuję coś bardziej konkretnego.
Zapiszmy powyższe zdanie w kolumnie o szerokości 15 znaków – jednym ciągiem, ignorując zasady i znaki przenoszenia oraz przestankowe (gdyby były), ale zachowując odstępy między wyrazami. Każdy znak i odstęp zajmują tyle samo miejsca, czyli początek wygląda tak:

Na niebiesko oznaczony jest ppo (pionowy pasek odstępów), składający się z trzech odstępów. Czy po ustaleniu innej szerokości kolumny można by utworzyć dłuższy ppo? Jeżeli tak, to jaka byłaby szerokość kolumny przy najdłuższym możliwym ppo? A jeżeli nie, to dlaczego?

Komentarze z prawidłowymi rozwiązaniami uwalniane są wieczorem w przeddzień kolejnego wpisu. Wpisy pojawiają się co 3-4 dni.