Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2

22.08.2017
wtorek

Nadzadanie

22 sierpnia 2017, wtorek,

To jest zadanie przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy łamigłówkę sprzed tygodnia uznali za łatwą. Rodzaj zadania jest taki sam, czyli:
Do kratek w każdej działce należy wpisać n różnych cyfr – od 1 do n, gdzie n jest liczbą kratek tworzących daną działkę. W całym diagramie w sąsiednich kratkach – stykających się bokiem lub tylko rogiem – nie mogą znaleźć się jednakowe cyfry.

Rozwiązań jest więcej niż jedno, ale to tylko podzadanie. Natomiast zadanie główne, czyli „nadzadanie”, zawarte jest w pytaniu:
jaką jedną liczbę i do której kratki należy wpisać, aby rozwiązanie było tylko jedno?
Czy nadzadanie ma jedno rozwiązanie? Moim zdaniem kratka jest jedna, ale liczby w nią wstawiane mogą być dwie. Czy mam rację?

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 9

Dodaj komentarz »
 1. > Moim zdaniem kratka jest jedna, ale liczby w nią wstawiane
  > mogą być dwie.
  Doszłam do innego wniosku: kratki są dwie, a liczba ta sama.
  Wstawienie 3 w polu 7d albo w polu 8b daje jednoznaczne rozwiązanie:
  23145131
  14232424
  23151313
  15424524
  42313131
  31524242
  24313135
  31242421

 2. To są wszystkie rozwiązania podstawowego zadania.
  2 3 1 4 5 1 3 1
  1 4 2 3 2 4 2 4
  2 3 1 5 1 3 1 3
  1 5 4 2 4 5 2 4
  4 2 3 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 1 5 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 1 5 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 1 5 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 1 5 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 2 5 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 5 2 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 4 5 1 3 1 3 1
  1 3 2 4 5 2 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 1 4 3 1 3 1
  1 3 2 5 2 4 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 1 4 3 1 3 1
  1 3 2 5 2 4 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 1 4 3 1 3 1
  1 4 2 5 2 4 2 4
  2 3 1 3 1 3 1 3
  1 5 4 2 4 5 2 4
  4 2 3 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 1 4 3 1 3 1
  1 4 2 5 2 4 2 4
  2 3 1 3 1 3 1 3
  1 5 4 2 5 4 2 4
  4 2 3 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 1 4 3 1 3 1
  1 4 2 5 2 4 2 4
  2 3 1 3 1 3 1 3
  1 5 4 5 2 4 2 4
  4 2 3 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 4 1 3 1 3 1
  1 3 2 5 2 4 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 4 1 3 1 3 1
  1 3 2 5 2 4 2 4
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 4 1 3 1 3 1
  1 3 2 5 4 2 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 4 5 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  —————
  2 5 4 1 3 1 3 1
  1 3 2 5 4 2 4 2
  2 4 1 3 1 3 1 3
  1 3 5 2 5 4 2 4
  4 2 4 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1
  Nadzadanie:
  Teza nadzadania fałszywą jest (Yoda).
  Przykład: w 8b należy wpisać 3 albo w 8e -5 wówczas jedyne rozwiązanie

  2 3 1 4 5 1 3 1
  1 4 2 3 2 4 2 4
  2 3 1 5 1 3 1 3
  1 5 4 2 4 5 2 4
  4 2 3 1 3 1 3 1
  3 1 5 2 4 2 4 2
  2 4 3 1 3 1 3 5
  3 1 2 4 2 4 2 1

 3. Bez dodatkowych podpowiedzi można wypełnić planszę tak:

  2xxxx131
  1x2xxxxx
  2x1x1313
  1xxxxx24
  42×13131
  31524242
  24313135
  31242421

  Brakujące miejsca udało mi się wypełnić na 20 sposobów. Kolejno rzędami będzie to:
  314543242435542453 (1)
  415334252443352454
  415334252443352544
  415334254243352454
  415334254243352544
  451334252443352454
  451334252443352544
  451334254243352454
  451334254243352544
  451334524243352454
  451334524243352544
  514335242443352454
  514335242443352544
  514345242433542453
  514345242433542543
  514345242433545243 (2)
  541335242443352454
  541335242443352544
  541335424243352454
  541335424243352544

  Teraz sprawdzam, w której kolumnie jest jakaś cyfra występująca wyłącznie w jednym wierszu. Np. w pierwszej kolumnie jest to 3, a ta kolumna odpowiada polu B8.
  B8:3, E8:5, D7:3, D6:5 (rozwiązanie (1))
  D5:5, E5:2 (rozwiązanie (2))

  Z tego wynikałoby, że jest sześć kratek, a w każdej tylko jedna możliwa cyfra. Ale historia z poprzedniego zadania uczy pokory 😉 Tam się pomyliłem w momencie, gdy pomylić się nie miałem prawa. A tutaj jest tyle cyferek, że prawo do pomyłki sobie daję. Jak czas pozwoli, zweryfikuję się programistycznie.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Rozwiązanie:
  23145131
  14232424
  23151313
  15424524
  42313131
  31524242
  24313135
  31242421
  można uzyskać wpisując na początku albo 3 w pierwszym rzędzie, drugiej kolumnie, albo 5 w pierwszym rzędzie piątej kolumnie, albo 3 w drugim rzędzie czwartej kolumnie, albo 5 w trzecim rzędzie czwartej kolumnie.

 6. Potwierdziłem programem swoje poprzednie wyniki.

 7. Mi wyszło, że należy wpisać 5 na pole d6. Zacząłem kolorem czerwonym, po wpisaniu 5 kontynuowałem niebieskim.
  https://image.prntscr.com/image/qn7gHJqkSMynrFRNR4gdNQ.png

 8. Jeżeli do kratki e8 wpisać 5 – to zadanie ma jedno rozwiązanie. Ale wpisanie tam cyfry 3 daje kilkanaście (15?) rozwiązań.

 9. Nie tak szybko jak poprzednie zadanie ale dość łatwo idzie ręcznie.
  Plansza wypełnia się bez rozgałęzień do pewnego stanu,
  po czym możliwe są rozgałęzienia dające w sumie 20 rozwiązań.

  Są 4 sprzęgnięte logicznie pola: (b8=d7=x) (e8=d6=y).
  Przyjęcie x=3 ( y=5) pozwala uzyskać jednoznaczne rozwiązanie

  23145131
  14232424
  23151313
  15424524
  42313131
  31524242
  24313135
  31242421

  Pozostałe, możliwe pary (x,y) dają:
  (5,3) => 9 rozwiązania
  (4,3) => 10 rozwiązań

 10. @y-b:
  Rzeczywiście (d5,e5)=(5,2) też daje jednoznaczne rozwiązanie. Nie zauważyłem tego bo moje ręczne notatki „patrzą” na wszystko od strony pozostałych czterech kluczowych pól i to rozwiązanie utonęło mi w 3 wariantach dla (b8,b6)=(5,3). I tu wychodzi przewaga komputera nad człowiekiem 😉

css.php